Badanie psychiatryczne

Badanie psychiatryczne: 

1. Wywiad podmiotowy (autoanamneza) czyli informacje, które uzyskuję od pacjenta.

Pytam o szereg istotnych i ważnych wydarzeń z dzieciństwa, w tym dotyczących urodzenia, rozwoju, przebytych chorób (także w najbliższej rodzinie), wieku szkolnego, okresu młodzieńczego, rozwoju seksualnego, okresu dojrzałości, życia zawodowego oraz najwazniejszych dla Pacjenta sytuacji stresowych z calego życia. Pytam także o cechy osobowości zarówno przed zachorowaniem jak i obecnie. Swoboda wypowiedzi, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla mnie niezmiernie istotne. Jeśli nie uda się nam zebrać całego wywiadu na pierwszej wizycie, o wszystko zapytam na kolejnych spotkaniach.

 

2. Wywiad przedmiotowy czyli wszelkie obiektywne informacje dotyczące dotychczasowego leczenia.

Niezmiernie istotne są dla mnie wszelkie informacje na temat dotychczasowego leczenia wszelkich schorzeń somatycznych i psychicznych, wypisy ze szpitala, badania laboratoryjne (szczególnie dotyczące tarczycy) oraz obrazowe (zwłaszcza głowy), spis wszystkich leków pobieranych aktualnie i wcześniej. Jeśli pacjent wyraża zgodę i chęć, aby wywiadu udzieliła także bliska osoba, chętnie wysłucham obiektywnej opinii.

 

3. Ogólna ocena stanu fizycznego


Poradnia zdrowia psychicznego

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Na Wezwanie Kamila Krawczyk

ul Górna Wilda 82
61-654 Poznań
Woj. Wielkopolskie
NIP: 7732247614

Wejście przez Aptekę Pod Klonami

Tel: 61 6392026

 

Godziny Przyjęć 

poniedziałek 10:00-17:00

środa 10:00 -17:00

czwartek 10:00-14:00

piątek 10:00 - 17:00