Leczenie

Moją pasją jest cała psychiatria, jednak szczególnie interesuje mnie i stale pogłębiam wiedzę z zakresu psychogeriatrii. Dziedzina ta dotyczy wszelkich zaburzeń związanych ze starzeniem się człowieka i bynajmniej nie obejmuje ona tylko otępienia i zaburzeń zachowania...Im starsi się stajemy tym bardziej wartościowi i wymagający globalnego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego.

 

  Kolejną grupą pacjentów, z którymi lubię być i rozmawiać a także pomagać w codziennych zmaganiach z chorobą są osoby z zaburzeniami lękowymi i nastroju.Choroba afektywna dwubiegunowa jest dla mnie szczególnym wyzwaniem i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem z każdym, kto cierpi z tego powodu.

 

    Trzecią moją pasją jest leczenie zaburzeń snu. Rodzajów bezsenności jest wiele, podobnie jak okołodobowych zaburzeń rytmu snu, parasomnii, zaburzeń ruchowych podczas snu, zaburzeń towarzyszących innym schorzeniom. Niezmiernie ważny jest szczegółowy wywiad dotyczący jakości snu, gdyż od tego zależy jaki lek można zastosować. Jestem też zwolenniczką leczenia bezsenności technikami behawioralnymi oraz stosowania metod higieny snu. Jeśli trzeba sięgam jednak po farmakoterapię.

 

  Zajmuję się diagnostyką i leczeniem wszystkich pozostałych schorzeń psychiatrycznych, w tym: organicznych zaburzeń psychicznych, otępień, zespołów amnestycznych, majaczeń, zaburzeń psychicznych spowodowanych innymi chorobami somatycznymi, uzależnień, schizofrenii, zespołów urojeniowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych, nerwicowych, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw), wszelkich stananów związanych ze stresem, urazem czy stratą, zaburzeń jedzenia (jadłowstręt psychiczny, bulimia), zaburzeń seksualnych, popędowych, zaburzeń zachowania związanych z upośledzeniem.

 

  Mogłabym jeszcze bardziej szczegółowo wymienić listę schorzeń z zakresu psychiatrii, jednak wolę zaprosić Państwa na indywidualną rozmowę, zawsze jeśli tego po prostu potrzebujecie.


Poradnia zdrowia psychicznego

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Na Wezwanie Kamila Krawczyk

ul Górna Wilda 82
61-654 Poznań
Woj. Wielkopolskie
NIP: 7732247614

Wejście przez Aptekę Pod Klonami

Tel: 61 6392026

 

Godziny Przyjęć 

poniedziałek 10:00-17:00

środa 10:00 -17:00

czwartek 10:00-14:00

piątek 10:00 - 17:00